top of page
טבע האדם, משחק ילדים אימוני סביבתי

על המשחק

טבע האדם, משחק ילדים אימוני סביבתי
משחק ילדים אימוני סביבתי
הרעיון מאחורי המשחק

 

המשחק "טבע האדם" מדגיש את היכולת האישית של כל אחד מאתנו להשפיע. כידוע, הטמעת ערכים בגיל הרך ובשנות העשרה, מניבה מודעות לכל החיים.

הידע הנרכש במשחק יעניק הכוונה למנחים ולילדים לאורח חיים מקיים. הקשר בין האדם והסביבה הוא קשר סימביוטי. מה מזין מה ואיך, על קשרי הגומלין בין האדם לסביבה ועל הקורלציה בין התהליכים אותם עובר האדם לתהליכים הסביבתיים. המשחק מדגיש ששמירה על איכות הסביבה משמעה קרקע פורייה להתפתחות אישית ולהעצמה.

המשחק מעורר חשיבה ומודעות סביבתית, מעודד הרחבת היצירתיות דרך מציאת פתרונות סביבתיים, שמטרתם הגנה על הסביבה. הוא נוגע בנושאי פסולת ומִחזוּר ומציג את הרווח שהוא מפיק בכל תחומי החיים, כיצד "פסולת" של האחד-היא "משאב" לאחר, ומכאן המודעות האישית שדברים שאני כבר לא צריך יכולים לענות לצורכי האחר ולשמח אותו.

ברמה האישית, המשחק מעצים ומעודד את ההתפתחות האישית של כל ילד וילד, את ההיכרות הפנימית שלו ומציב אותו לרגע להביט על עצמו מהצד, ובכך מגביר את המודעות העצמית והחברתית שלו. בעזרת ה"צידה לדרך" הילד לומד להכיר את המשאבים שיש בו ויכולים לקדם אותו לעבר כל מטרה שיבחר.

 

משחק ילדים אימוני סביבתי
מטרת המשחק

להגיע ראשון למטרה שנקבעה בתחילת המשחק ע"י כל שחקן (לכל שחקן יכולה להיות מטרה אחרת).

המשחק מיועד ל- 2-4 משתתפים, מגיל 6 ומעלה, לכל המשפחה.

 
מהלך המשחק

כל שחקן מקבל כלי משחק וסימן ליעד בצבע תואם.

פורשים את לוח המשחק במרכז ומניחים את כלי המשחק על משבצת ההתחלה. כל משתתף בוחר לעצמו מטרה, מניח עליה את סמן היעד ומכוון את דרכו אליה לאורך כל המשחק.

חשוב: על כך שחקן לציין מדוע בחר ביעד זה או אחר.

 

במשחק 4 סוגי קלפים: איוורור (רגש)- מקדמים, טריוויאלים- שאלות טריוויה הקשורות לסביבה, שקית אשפה- קלפים מעכבים, וקלפי צידה לדרך.

מתחילים לשחק!


כל שחקן בוחר לו מטרה ומניח את סמן היעד המתאים. השחקן הראשון מטיל קובייה לקביעת סדר המשתתפים.
בהמשך, כל שחקן מטיל את הקובייה ומתחיל להתקדם על פני הלוח בדרך המיטבית לכיוון המטרה שבחר.

כל עצירה על אחד הסימנים של הקלפים- מובילה למשימה, שכתובה על הקלף שמרים השחקן.

קלפי האיורור מציגים לנו את עולם הרגש, ואת הדרך שבה אנו מגיבים לחוויות שלנו.

קלפי הטריוויאלים מעלים שאלות ידע בנושא סביבה וטבע. תשובה נכונה מזכה בהתקדמות 2 צעדים קדימה.

קלפי "שקית האשפה" מעלים לדיון פעולות ,שאנשים עושים באופן יומיומי ועלולים לפגוע בסביבה, הדיון מעורר מודעות לסביבה הקרובה אלינו.

קלפי "הצידה לדרך" מעניקים לשחקן כוחות על, שעוזרים לו בדרך להגשים את יעדו.

זה שהגיע ליעדו ראשון בוחר משתתף אחר ומסייע לו להגיע ליעדו בהתאם לרצונו. המשחק מסתיים כאשר אחרון המשתתפים מגיע ליעד, כי במשחק הזה כולם מנצחים!

 

bottom of page